“Vad är det som vi drivs av?”

En enda dålig säljare kan förstöra för alla på företaget.
Rätt profil på säljarna ökar omsättningen…

 

Sales Management for company

Saletrix enables company to effectively sales management and their vulnerabilities and maintain control over their sales network security with centralized reports, verified remedies, and full remediation workflow capabilities with tickets. Saletrix provides comprehensive reports on vulnerabilities including severity levels, time to fix estimates and impact on business, plus trend analysis on sales issues.

För några år sedan frågade vi oss varför inte fler företag och organisationer erbjuder effektivisering till sina anställda. Och varför de som gör det, inte erbjuder fler tjänster när fördelarna med automatiserad effektivisering är så många? Vi blev fundersamma. Varför?

I decennier har vi arbetat som återförsäljare, säljare, konsulter och erbjudit olika framgångsrika konsulttjänster, levererat IT-program. Men i själva verket stod andras företags effektiviserings problem i vägen för oss. vår egna vision var att hjälpa våra kunder att förvandla deras eget kapital till värde i organisationen. Men det var för svårt för företagen att komma igång och för svårt för dem att kontinuerligt skapa nya effektiva interna fokusområden. Således, gav de upp innan de riktigt kom igång. Detta var tvunget att förändras, vi var tvungna att förändras.

Nästa generation av effektiviserings konsult växer fram

Att ifrågasätta oss själva, vårt sätta att tänka, våra kunders produkter, våra sätt att erbjuda våra tjänster och även våra kunder behov, är något vi effektiviserar varje dag. Vi tror på effektiva processer, vi arbetar agilt ger teamen och dess individer varje uppdrag ett unikt värde. Vi tror att alla har rätt att skapa sin egen verklighet där andra inte sätter gränserna. Genom att frigöra värde och styrkor.

Vi arbetar med:

Diskurs (latin: discursus, ”springande till och från”) betyder antingen ”talad kommunikation eller debatt” eller ”en formell diskussion eller debatt”.Termen används ofta inom semantik och diskursanalys. Inom semantiken är diskurser lingvistiska enheter uppbyggda av flera meningar; med andra ord konversationer, argument eller tal. Inom diskursanalys, som blev populär under sent 1960-tal, är ordet ”diskurs” kort för ”diskursiv formation”,

Diskursanalys är en metod som sedan början av 2000-talet används allt oftare i uppsatser och avhandlingar vid svenska högskolor.

Diskursstudier har utförts inom flera områden som undersöker relationerna mellan språk, till exempel feministiska studier, antropologi, etnografi, kulturella studier, litterär teori och idéhistoria. Inom dessa fält är begreppet ”diskurs” i sig självt utsatt för diskurs, alltså debatterat på basis av specialiserad kunskap. Diskurs kan likväl ses i användandet av talat, skrivet, tecknat språk och andra kommunikationsformer.

Under 1900-talet, via den generativa grammatiken, strukturalismen, poststrukturalismen och dekonstruktionen, har ordet fått en utvidgad betydelse. Detta beror på att de gemensamt ser språket som summan av de enheter, den struktur, som skapar, upprätthåller och utgör begreppsbildning och förståelse, och därför är den avgörande instansen för mänsklig samvaro, där diskursen är begreppsvärlden i dess specifika uttryck. Med denna utvidgade betydelse är det ett samlingsnamn för de infallsvinklar, begrepp, sätt att resonera, frågeställningar och så vidare som tillämpas inom ett visst område. Denna utvidgning från specifik till generell betydelse är närbesläktad med begreppet paradigm som under samma tid genomgick en likartad utveckling.

Diskursbrott innebär att en diskussion som tidigare varit mer eller mindre tabubelagd, plötsligt går att formulera och diskutera, till exempel att avskaffa monarkin eller ha kvinnliga präster. Troligen kan man säga att ett diskursbrott även kan uppstå i ett äktenskap, inom en familj eller inom ett företag. Inom ämnet omvärldsbevakning är diskursbrott ett fundamentalt begrepp då det ofta föregår en större förändring av förutsättningarna (risker och möjligheter) för ett företag.

Företagsutveckling

Vi gjorde en trendanalys och Scenariopalnering på företaget DOT.

Problem: De hade en 20% negativ avtalsskrivnings trend, jämnfört med året innan, och på detta en 40% mindre omsättning.

Vi fick uppdraget att trendspana och hjälpa till med försäljningsutvecklingen under 24 månader, se hur utveckling ser ut tills idag tryck på utvecklingDot för att se hur utvecklingen har blivit

kontakta Projektledare 0708-173322

Samarbetspartners

fish-150843__180logga_noasebpcirklarGamification